پارکت لمینت چیست

از نظر فنی معمولا تعریف جامعی از پارکت لمینت نشده است و بیشتر بحث ظاهر این فرآورده چوبی مطرح بوده است. در جواب سوال پارکت لمینت چیست باید بیان شود که ساختار کلی این محصول از فیبر و چسب می باشد. در ابتدا به توضیح ای خواهیم پرداخت که فیبر چیست تا بتوانیم جواب روشنی به سوال پارکت لمینت چیست بدهیم

برای تولید فیبر سلولزی باید از درختان استفاده شود بخصوص در سالیان اخیر از سرشاخه های درختان برای این منظور استفاده می ود که این بدلیل عدم وجود منابع طبیعی و کم بودن منابع چوبی می باشد. به همین دلیل از این نوع مواد و در مواقعی نیز از چوب آلات مصرف شده استفاده می شود . البته مهمترین موضوعی که در این میان مطرح نبود هر گونه چسب و بخصوص قطعات فلزی و سنگی در داخل تخته فیبر های فشرده می باشد.

پارکت لمینیت چیست

چوب ها با روش های پیچیده ای و  تجهیزات مختلفی به خرده چوب و در نهایت با دستگاه ریفاینر به فیبر تبدیل می شوند. مهترین فرآیند بعد از تبدیل فیبرها نحوه ی چسب زنی الیاف برای پرس می باشد. که در حقیقت می توانیم بیان کنیم که رزین های مورد استفاده برای بهبود بهتر محصول نهایی و مقاومت بالاتر باید به صورت مه پاش باشند.

از رزین های با درصد های مختلف اوره و فرمالدئید برای این منظور استفاده می شود و این موضوع بستگی به نوع محصول نهایی دارد. هم اکنون بیشتر تولید کنندگان پارکت لمینت به این موضوع توجه دارند که محصول نهایی باید گاز فرمالدئید کمتری در محیط آزاد کند.

زمان پرس برای تولید پارکت لمینت در حدود کمتر از یک دقیقه در دمای ثابت تعیین شده می باشد. میزان چسب و دمای پرس و زمان پرس عوامل مهم در  کیفیت نهایی پارکت لمینیت می باشند. روکش ملامینه پس از تولید کامل مغری پارکت انجام می شود.