پارکت لمینیت وروکس فلور Verox Floor

در سالیان اخیر استفاده از HDF برای تولید مصنوعات چوبی مورد استقبال شدید تولید کنندگان و مصرف کنندگان قرار گرفته است. تولید درب های HDF و پارکت های HDF از جمله موارد مصرف این فرآورده لیگنوسلولزی بوده است. پارکت لمینیت وروکس فلور Verox Floor نیز از HDF ساخته شده که در پایین به نحوه ی تولید و مقایسه این محصول فرآوری شده با MDF خواهیم پرداخت.

در ابتدا باید بیان شود که میزان فشار پرس مورد نیاز برای ساخت محصول HDF بیشتر از MDF می باشد و HDF از دو نوع فرآیند خشک و تر تولید میشود این در صورتی می باشد که MDF فقط با استفاده از فرآیند خشک و با استفاده از رزین های مختلف مانند اوره فرمالدئید و فنول فرمالدئید می باشد. HDF فرآیندی پیچیده تری نسبت به MDF نیاز دارد و در مقایسه با تولید پانل های خرده چوب هر دو دارای فرآیند طولانی تری هستند.

پارکت لمینت وروکس فلور

برای تولید MDF و HDF نیاز به دستگاه های پرس با فشار بالا می باشد که حرارت صفحات پرس بیشتر بر پایه سیرکوله کردن روغن داغ می باشد. از طرفی تلاش هایی انجام شده تا میزان گاز فرمالدئید آزاد شده توسط ین مصنوعات چوبی کاهش پیدا کند تا بتواند امنیت بهداشتی بهتری را برای مصرف کنندگان به ارمغان بیاورد. البته باید توجه شود که میزان مواد  و درصد ترکیب سلولز و همی سلولز و لینگین و مواد استخراجی در کیفیت محصول نهایی و میزان انتشار گازهای فرمالدئید با اهمیت می باشد. 

استفاده از دستگاه های ریفاینر برای تولید این محصول بسیار با اهمیت می باشد. در حقیقت ریفاین کردن همان فرآیند فیبراسیون الیاف چوبی می باشد که باعث می شود کیفیت پانل های خرده چوبی یا همان نئوپان را از MDF و HDF جدا کند. ما برای این باوریم که پارکت لمینیت وروکس فلور Verox Floor بهترین فرآیند تولید این محصول را در اروپا داراست.