اختلاف پارکت لمینت با پارکت چوبی

 پارکت لمینت ، پارکت چوبی ، پی وی سی

 

اولین پارکت لمینت با پارکت چوبی در متریال می باشد. پارکت لمینت از مغزی HDF با رویه لمینت می باشد در صورتی که پارکت چوبی از چوب طبیعی تولید می شود و کف پوش پی وی سی از مواد نفتی تولید می شود. پس در ابتدا بیان شد که از نظر کلی متریال این سه ماده با هم متفاوت می باشد.

دومین اختلاف در نقش و زنده بودن نقوش رویه های این سه پوشش دهنده می باشد. پارکت چوبی از منظر نقوش بسیار طبیعی می باشد و هیچ کدام از پارکت های چوبی شبیه به یکدیگر نمی باشند و کاملا نقوش منحصر بفرد دارند و هیچ نقشی قابل تکرار نیست. در طرف مقابل پارکت لمینت و کف پوشی پی وی سی از منظر نقش تکرار می شوند و معمولا در پارکت لمینت هر ۵ تا ۶ تایل نقش دوباره تکرار می شود.

سومین اختلاف در نصب می باشد. معمولا نصب پارکت چوبی زمان بر تر می باشد و اتصالات بصورت کام و زبانه و با چسب انجام می شود. ولی نصب پارکت لمینت توسط کلیک های موجود در قسمت نر تایل ها صورت می گیرد و بدون هیچ گونه چسب یا میخی انجام می شود. در زیر پارکت لمینیت ، فوم سایلنت برای جلوگیری از انتشار صوت ، گسترده می شود. یکی از مزایای پارکت لمینیت قابل جمع آوری و انتقال پارکت ها از محیطی به محیط دیگر می باشد بدون اینکه مشکلی برای کف واحد مسکونی یا اداری ایجاد کند.

چهارمین اختلاف در بعد از نصب می باشد. معمولا پارکت چوبی نیاز به ساب و جلا بعد از نصب دارد. در صورتی که پارکت لمینیت هیچ گونه نیازی به جلا دهنده ندارد و پس از نصب می توان استفاده کرد. در مکانی که پارکت چوبی استفاده شده است تا یک روز نباید ترددی انجام شود.