انتخاب پارکت لمینت

انتخاب پارکت لمینت

یکی از عناصری که در بازسازی منازل می تواند تاثیر شگفتی داشته باشد تغییر پوشش سطح می باشد. در انتخاب پارکت لمینت باید به روشن بودن و تیره بودن متناسب با محیط مورد استفاده توجه شود. افرادی که تاکید به انتخاب پارکت لمینت تیره دارند باید به سایر المان ها نیز توجه کنند. پارکت لمینیت تیره باید در فضاهایی استفاده شود که متراژ بالایی دارند. پارکت تیره در واحد های اداری و مسکونی کوچکتر از صد متر، باعث کوچک شدن محیط می شود پس افرادی که در خانه های کوچک زندگی می کنند حتما از پارکت لمینت های روشن استفاده کنند. پارکت لمینت تیره در محیط هایی باید استفاده شود که نور طبیعی زیاد با پنجره های بزرگ موجود می باشد. و یا در محیط هایی باید استفاده شود که نور محیط بالا و لوسترهای زیاد وجود داشته باشد.

 اهمیت فوم سایلنت در پارکت لمینت

بعد از اینکه کف سازی انجام می شود فوم سایلنت به عنوان پوشش زیرین پارکت لمینیت مورد استفاده قرار می گیرد. دلایل مختلفی برای استفاده از فوم سایلنت وجود دارد. اولین دلیل ضریب هدایت حرارتی پایین فوم سایلنت می باشد که این ویژگی باعث جلوگیری ازهدر رفت انرژی از کف می شود. در حقیقت فوم سایلنت در زمستان مانع از انتقال سرما از کف به داخل واحد می شود.از طرف دیگر فشردگی فوم سایلنت نسبت به فوم های معمولی بیشتر می باشد و این عامل بسیار خوبی در بهبود کیفیت نصب پارکت لمینت می باشد. ضخامت فوم در بهینه ترین حالت ۲ میلی متر می باشد که این ضخامت دو ویژگی خوب را به ارمغان می آورد. اول جلوگیری از شکست تایل های در کلیک ها می باشد و مزیت دوم نرمی و لطافت پارکت نسبت به سایر مصالح. در مکان هایی که پارکت لمینت به همراه فوم سایلنت نصب شده است میزان خسارات مالی و جانی در اثر افتادن اشیا و افراد کمتر می باشد.