نگهداری پارکت لمینت

نگهداری پارکت لمینت

همان طور که همه می دانند پارکت لمینت از مصنوعات چوبی می باشد که الیاف فیبر سلولزی قابل جذب دارد. تمام تلاش در تولید پارکت لمینت استفاده از فیبر های فشرده چوبی با دانسیته بالا و چسب های مقاوم می باشد که میزان جذب رطوبت را در پایین ترین سطح نگه دارند و فشاردگی بالای تخته فیبر ها نیز مقاومت در برابر جذب رطوبت را بیشتر می کند. از پانل های فشرده ی فیبری با دانسیته بالا به همراه روکش لمینت برای تولید پارکت لمینت استفاده می شود. ولی باید توجه شود که از کشیدن اجناس سنگین بر روی پارکت بدلیل ایجاد خش جلوگیری شود. نکته دیگر در بهبود نگهداری پارکت ، کیفیت نصب پارکت ها می باشد. کلیک ها باید با مهارت بالایی بسته شوند تا هیچ گونه درزی بوجود نیاید. کلیک ها باید بخوبی چفت شوند تا هیچ گونه فضایی برای نفوذ رطوبت و عوامل دیگر وجود نداشته باشد. از مواد شوینده اسیدی برای تمیز کردن سطوح نباید استفاده شود.

نگهداری پارکت

بهترین روش برای نگهداری پارکت لمینت ، نگهداری آنی می باشد به این معنی که بطور مثال اگر مایعی ماننده نوشابه بر روی پارکت لمینت ریخت ، سریعا مایع جمع آوری شود و با پارچه مرطوبت و مواد شوینده پارکت سریعا پاک کرد انجام شود. البته باید بیان شود که بهترین روش برای حفظ پارکت ، عدم استفاده از هر گونه رطوبت می باشد و جارو کردن و جارو برقی بسیار بهتری از روش های دیگر می باشد. نکته دیگر استفاده از پارکت لمینت در محیط هایی می باشد که آفتاب گیر می باشد و پارکت لمینیت دارای لایه مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش می باشد. در بعضی از زمان ها دیده شده است به دلیل طول زیاد اتاق فاصله کلیک ها بیشتر می شود که در این حالت باید سریعا نصاب جهت اصلاح کلی پارکت ها اقدام کند.